مشاوره رایگان02188995567-8

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
گواهینامه ها
اعطای جایزه
Slider
4

گام اول

هر تعداد دوره آموزشی میخواهید انتخاب کنید

3

گام دوم

آنلاین ثبت نام کنید و در کلاسهای آموزشی شرکت کنید

2

گام سوم

پکیج های آموزشی را دریافت کنید و از تجارب اساتید بهره مند گردید

1

گام آخر

ارزشیابی شوید و گواهینامه معتبر دریافت نمائید

فقط چند گام ساده تا کسب مهارت و دریافت گواهینامه معتبر

 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 101
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Piping Engineer [سیلابس]
  • روز و ساعت پنجشنبه ها 17 -8 و جمعه ها 16 -8:30
  • مدت دوره 155 ساعت
  • شهریه 15,700,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/02/29
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 102
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره پایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت )[سیلابس]
  • روز و ساعت جمعه ها 16-8:30
  • مدت دوره 80 ساعت
  • شهریه 5,800,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/02/29
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 103
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره پایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت )[سیلابس]
  • روز و ساعت شنبه و دوشنبه 21-17:15
  • مدت دوره 80 ساعت
  • شهریه 5,800,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع ......
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 104
  • نوع دوره ترمیک (مقدماتی)
  • نام دوره نرم افزار PDMS [سیلابس]
  • روز و ساعت پنجشنبه 12-8
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 5,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 105
  • نوع دوره ترمیک (مقدماتی)
  • نام دوره Caesar مقدماتی [سیلابس]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13
  • مدت دوره 35 ساعت
  • شهریه 4,900,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 106
  • نوع دوره ترمیک (پیشرفته)
  • نام دوره Caesar پیشرفته [سیلابس]
  • روز و ساعت یکشنبه21-17
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 5,200,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/07
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 107
  • نوع دوره ترمیک (پیشرفته)
  • نام دوره کاتالوگ نویسی در PDMS و مازول ADMIN [سیلابس]
  • روز و ساعت چهارشنبه 21-17
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/10
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 108
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره انتخاب جنس و تهیه مدرک PMS [سیلابس]
  • روز و ساعت پنج شنبه 13-8
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 109
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره انتخاب جنس و تهیه مدرک PMS [سیلابس]
  • روز و ساعت پنج شنبه 13-8
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/12
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 110
  • نوع دوره ترمیک (پیشرفته)
  • نام دوره Iso Admin-Pdms Draft -PLANT Wave [سیلابس]
  • روز و ساعت شنبه 21- 17
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,700,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/02/30
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 111
  • نوع دوره فشرده
  • نام دوره کاتالوگ نویسی در PDMS و مازول ADMIN [سیلابس]
  • روز و ساعت شنبه تا دوشنبه 20-16
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %0
  • تاریخ شروع از 27 تا 29 خرداد ماه 96
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 112
  • نوع دوره فشرده
  • نام دوره پایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت )[سیلابس]
  • روز و ساعت شنبه تا سه شنبه 16-8
  • مدت دوره 32 ساعت
  • شهریه 5،500،000 ریال
  • تخفیف %0
  • تاریخ شروع از 10 تا 13 تیر ماه 96
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 113
  • نوع دوره فشرده
  • نام دوره نرم افزار PDMS [سیلابس]
  • روز و ساعت سه شنبه تا پنج شنبه 8-16
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 5،500،000 ریال
  • تخفیف %20
  • تاریخ شروع از 24 تا 26 تیر ماه 96
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 201
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Process Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 20-13 جمعه 16-8
  • مدت دوره 120 ساعت
  • شهریه 16,800,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/02/29
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 202
  • نوع دوره ترمیک (مقدماتی و پیشرفته)
  • نام دوره HYSYS [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 12-8
  • مدت دوره 36 ساعت
  • شهریه 3,900,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/12
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 203
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره ASPEN Plus [توضیحات]
  • روز و ساعت سه شنبه 20-17
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 3,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/09
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 204
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره Data Sheet [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,200,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/04
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 205
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره PFD - P&ID [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 3,900,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/04
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 206
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره PIPENET [توضیحات]
  • روز و ساعت دوشنبه 17-21
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 4,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/08
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 207
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره ASPEN B-Jac [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 13-17
  • مدت دوره 32 ساعت
  • شهریه 4,800,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/12
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 301
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Fix Equipment Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17 جمعه 21-8
  • مدت دوره 88 ساعت
  • شهریه 13,800,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 302
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره طراحی مخازن تحت فشار با PVELite [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 12-8
  • مدت دوره 32 ساعت
  • شهریه 4,800,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 303
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17
  • مدت دوره 32 ساعت
  • شهریه 4,800,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/12
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 304
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره طراحی مخازن ذخیره با TANK [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,200,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 401
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Rotary Equipment Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 13-21
  • مدت دوره 64 ساعت
  • شهریه 11,000,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 402
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره پمپ و کمپرسور [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 13-17
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 6,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 403
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره توربین گاز و بخار [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 17-21
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 5,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 404
  • نوع دوره فشرده
  • نام دوره پمپ و کمپرسور [توضیحات]
  • روز و ساعت شنبه تا دوشنبه 8-16
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 5,500,000 ریال
  • تخفیف %0
  • تاریخ شروع .....
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 501
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره HVAC Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17 جمعه 21-13
  • مدت دوره 120 ساعت
  • شهریه 14,800,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/03/04
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 502
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره طراحی سیستم های HVAC [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 503
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره نقشه کشی و نقشه خوانی HVAC [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 21-17
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 3,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 504
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره Carrier [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 19:30-17
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/04
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 505
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره Revit Mep [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 17-13
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 5,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 506
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره AutoCad [توضیحات]
  • روز و ساعت چهار شنبه 21-14
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 800,000 ریال
  • تخفیف %0
  • تاریخ شروع 1396/03/01
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 601
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Industrial Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت دوشنبه و چهارشنبه 21-17
  • مدت دوره 56 ساعت
  • شهریه 7,600,000 ریال
  • تخفیف %10
  • تاریخ شروع 1396/03/08
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 602
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره مدیریت پروژه با MSP [توضیحات]
  • روز و ساعت چهار شنبه 17-21
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 3,600,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/10
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 603
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره مدیریت پروژه با Primavera P6 [توضیحات]
  • روز و ساعت دوشنبه 17-21
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 4,300,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/08
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 701
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره تربیت متخصص مکانیک [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-12
  • مدت دوره 80 ساعت
  • شهریه 7،800،000 ریال
  • تخفیف %10
  • تاریخ شروع 1396/03/04
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 702
  • نوع دوره ترمیک (مقدماتی)
  • نام دوره مدلسازی با Catia [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 17-13
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 4,300,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/05
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 703
  • نوع دوره ترمیک (پیشرفته)
  • نام دوره مدلسازی با Catia [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17
  • مدت دوره 40 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/12
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 704
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره مدلسازی با نرم افزار Solid Works [توضیحات]
  • روز و ساعت یکشنبه 21-17
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 3,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/02/31
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 705
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره تحليل سیالاتی Fluent, Gambit [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 21-17
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 3,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/07
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 801
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Instrument Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13 جمعه 21-13
  • مدت دوره 100 ساعت
  • شهریه 16,400,000 ریال
  • تخفیف %20
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 802
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره تئوری ابزار دقیق [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 12-8
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 3,900,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 803
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره PLC S7 - 300&400 مقدماتی [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 4,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 804
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره مونیتورینگ با WinCC [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 17-13
  • مدت دوره 35 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/03
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 805
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره PLC S7-300$400 پیشرفته [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 17-13
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/11
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 901
  • نوع دوره تربیت متخصص
  • نام دوره Electrical Engineer [توضیحات]
  • روز و ساعت پنجشنبه 18-14 جمعه 21-13
  • مدت دوره 80 ساعت
  • شهریه 16,000,000 ریال
  • تخفیف %30
  • تاریخ شروع 1396/02/28
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 902
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره طراحی تابلوهای MV - LV [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 15-19
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,000,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/02/28
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 903
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره تئوری طراحی برق واحدهای صنعتی [توضیحات]
  • روز و ساعت دوشنبه 21 - 18
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/08
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 904
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع با ETAP [توضیحات]
  • روز و ساعت جمعه 21-18
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 4,300,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/02/29
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 905
  • نوع دوره ترمیک
  • نام دوره رله حفاظتی[توضیحات]
  • روز و ساعت شنبه و چهارشنبه 21-18
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه 4,500,000 ریال
  • تخفیف %5
  • تاریخ شروع 1396/03/08
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 1101
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره Autocad 2D
  • روز و ساعت دو شنبه 21-14
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 800,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/03/01
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1102
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره نرم افزار Matlab
  • روز و ساعت چهارشنبه
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 800,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/03/01
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1103
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره ICDL -
  • روز و ساعت چهارشنبه 21-17
  • مدت دوره 16 ساعت
  • شهریه 900,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/03/10
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1104
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره ICDL - II
  • روز و ساعت سه شنبه 21-17
  • مدت دوره 20 ساعت
  • شهریه 1,500,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/03/09
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 1201
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با دیگ بخار
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1202
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره اصول نقشه خوانی و علائم استاندارد نقشه های فرایندی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1203
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با راکتور
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1204
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با شیرهای صنعتی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1205
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره برج های خنک کن
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1206
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره اصول تقطیر و تفکیک
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1207
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره مبدل های حرارتی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1208
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره مخازن ذخیره
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1209
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره اصول روغن کاری
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1210
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره اصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1211
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره روش های نگهداری و تعمیرات
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1212
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با اجکتور
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1213
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با دیگ بخار
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1214
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره آشنایی با کوره ها
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1215
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره ابزار آلات و کارگاه های مکانیک
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1216
  • نوع دوره مجازی مکانیک
  • نام دوره مجوزهای کاری سرد و گرم
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1217
  • نوع دوره مجازی فرایند
  • نام دوره HYSYS DYNAMICS
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1218
  • نوع دوره مجازی صنایع
  • نام دوره COMFAR
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1219
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره منابع ذخیره اضطراری
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1220
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره آشنایی با کابل های فشار قوی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1221
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره آشنایی مدارات فشار ضعیف
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1222
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1223
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره آشنایی با کلیدهای فشار قوی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1224
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره نقشه خوانی الکتریکی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1225
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره سرکابل ها و مفاصل حرارتی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1226
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره عایق های الکتریکی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1227
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره آشنایی با ژنراتور
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1228
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره منابع اضطراری
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1229
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره سیستم های زمین الکتریکی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1230
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره مدارهای فرمان
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1231
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره جعبه های اتصال
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1232
  • نوع دوره مجازی - برق
  • نام دوره الکتروموتورهای القایی
  • روز و ساعت آموزش مجازی
  • مدت دوره 24 ساعت
  • شهریه 1,200,000 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 1301
  • نوع دوره رایگان
  • نام دوره رزومه نویسی
  • روز و ساعت جمعه - 19-17
  • مدت دوره دو ساعت
  • شهریه 0 ریال
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/20
  • فرم
 • کد دوره
 • نوع دوره
 • نام دوره
 • روز ساعت
 • مدت دوره
 • شهریه
 • تخفیف
 • تاریخ شروع
 • Additional Info
  • کد دوره 1401
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره جوملا مقدماتی
  • روز و ساعت شنبه - 18
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه ساعتی 50 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/14
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1402
  • نوع دوره خصوصی
  • نام دوره جوملا مقدماتی
  • روز و ساعت یک شنبه - 18
  • مدت دوره 15 ساعت
  • شهریه ساعتی 40 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/14
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1403
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره جوملا پیشرفته
  • روز و ساعت دو شنبه - 18
  • مدت دوره 50 ساعت
  • شهریه ساعتی 50 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/18
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1404
  • نوع دوره خصوصی
  • نام دوره جوملا پیشرفته
  • روز و ساعت سه شنبه - 18
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه ساعتی 40 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/18
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1405
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره CSS-CSS3
  • روز و ساعت چهار شنبه - 18
  • مدت دوره 28 ساعت
  • شهریه ساعتی 50 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/22
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1406
  • نوع دوره خصوصی
  • نام دوره CSS-CSS3
  • روز و ساعت پنج شنبه - 18
  • مدت دوره 12 ساعت
  • شهریه ساعتی 40 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/22
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1407
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره HTML-HTML5
  • روز و ساعت شنبه - 12
  • مدت دوره 28 ساعت
  • شهریه ساعتی 50 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/28
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1408
  • نوع دوره خصوصی
  • نام دوره HTML-HTML5
  • روز و ساعت یک شنبه - 12
  • مدت دوره 12 ساعت
  • شهریه ساعتی 40 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/28
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1409
  • نوع دوره عمومی
  • نام دوره Search engine optimization (SEO)
  • روز و ساعت دوشنبه - 12
  • مدت دوره 30 ساعت
  • شهریه ساعتی 50 هزارتومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/16
  • فرم
 • Additional Info
  • کد دوره 1410
  • نوع دوره خصوصی
  • نام دوره Search engine optimization (SEO)
  • روز و ساعت سه شنبه - 12
  • مدت دوره 20 ساعت
  • شهریه ساعتی 40 هزار تومان
  • تخفیف % 0
  • تاریخ شروع 1396/02/16
  • فرم
 1. درخواست مشاوره
 2. تماس با ما
 3. گفتگوی آنلاین
درخواست مشاوره

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یک مشاوره

تلفنی رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید،

پایتخت ایران؟تماس با ما

آدرس: خیابان فاطمی،خیابان دائمی، جنب سازمان آب،کوچه خورشید پلاک 35، مجتمع فنی قاره
تلفن:

021-88995567-88995568

021-88390196- 88390237

فکس: 88975495

گفتگوی انلاین

اگر می خواهید به صورت آنلاین با مشاوران

آموزش مجازی فلات قاره گفتگو نمایید،

کلیک نمایید.

ورود


 • درخواست گواهینامه
 • روند برکزاری دوره
 • مجوزات مرکز
 1. آموزش ثبت نام
 2. سوالات متداول
 3. نمونه گواهینامه ها

Untitled 4